Završio ovogodišnji projekt edukacije „Ostavi pečat – stvaralaštvo mladih“

Autor(ri)

Završio ovogodišnji projekt edukacije „Ostavi pečat – stvaralaštvo mladih“

Udruga Korektiv je u studenome 2020. godine okončala provedbu projekta „Ostavi pečat – stvaralaštvo mladih“ koji je trajao skoro puna dva mjeseca, odnosno 25 školskih sati, a koji je podržan od Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Prioritetna područja na koje se spomenuti projekt odnosio bile su radionice obrade materijala u prirodi (na otvorenom) izradom klupa od drvenih gredica i iverala s postoljem od betona i čelične konstrukcije.

Zbog pandemije koronavirusa te preporukama Kriznog stožera, veći dio, onaj teoretski, realiziran je videokonferencijom preko platforme udruge Korektiv.

Priprema realizacije i obrada materijala obavljala se u zatvorenim prostorima, a finalizacija (postavljanje urađenih klupa) završeno je pred Prvom Osnovnom školom.

Ovakva vrsta edukacije ojačala je osnovna znanja, vještine upravljanja procesom nastanka materijala: drvo, iveral, šperploča, papir, ljepila i boje, lim i žica.

Polaznicima je bilo omogućeno stjecanje znanja i vještina koje nije moguće steći tijekom formalnog obrazovanja, i to razvoj projekata i samostalnosti, kao i timski rad, upotreba pribora i opreme koja ne postoji u njihovoj školi  te praktično i kreativno rješavanje zadataka.

Na radionicu su bili pozvani učenici srednjih i osnovnih škola u Širokom Brijegu, ali i svi oni koji su željeli sudjelovati u projektu.

Kroz projekt, 11 polaznika je naučilo ručnu i strojnu obradu odvajanjem čestica, zavarivanje, lijepljenje, zakivanje, vijčane spojeve, brušenje i obrada drveta, spajanje iverala te zaštitu od korozije. Dvije klupe  koje su izradili napravljene su od betona, drvenih klupica, iverala i čeliče konstrukcije a postavljene u Širokom Brijegu.

Udruga Korektiv je nabavila potrebne uređaje (alat za obradu) tako da su svi sudionici u projektu mogli raditi na svom glavnom proizvodu, a to je klupa.

Uočili smo da većina sudionika voli praktičan rad, učenje na otvorenome te uporabu različitih alata i tehnike, a najvažnije je da su kroz projekt korisno ispunili  svoje vrijeme i tako postali korisni građani.

O autoru

(ri) administrator