O Korektivu

OPĆENITO

Udruga Korektiv za unapređenje i koordinaciju aktivizma u lokalnoj zajednici je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija registrirana prema Zakonu o udrugama i fondacijama Federacije BiH.
Od 2010. godine funkcionira kao aktivan pravni subjekt uz angažiranje volontera i honorarnih suradnika.
Naziv udruge odražava osnovne ciljeve rada udruge u kojima je naglašeno zajedništvo među ljudima.

PRINCIPI I DJELATNOST UDRUGE

 • zakonitost,
 • tolerancija,
 • pluralizam,
 • raznolikost,
 • dobrovoljnost,
 • otvorenost,
 • transparentnost.

Udruga se u svojim počecima vezuje uz socijalno plemeniti projekt „Hercegovina Vukovaru“, u kojeg su angažirani osnivači udruge. Potrebe siromašnih obitelji i djece u Vukovaru jedan su od prvih interesa udruge KOREKTIV, da bi se proširili i na druge potrebe zajednice kroz aganžman mladih ljudi: skrb o zaboravljenima, siromašnima, problem unapređenja i razvoj lokalnog aktivizma, podizanje svijesti mladih o značaju demokratskog udruživanja i sudjelovanja u javnom životu, razvoj volonterstva i civilnog društva.

Udruga Korektiv za unapređenje i koordinaciju aktivizma u lokalnoj zajednici je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija registrirana prema Zakonu o udrugama i fondacijama Federacije BiH.
Od 2010. godine funkcionira kao aktivan pravni subjekt uz angažiranje volontera i honorarnih suradnika.
Naziv udruge odražava osnovne ciljeve rada udruge u kojima je naglašeno zajedništvo među ljudima.

Udruga provodi svoju djelatnost u dva područja:

Inicira javne rasprave i suradnju

 • inicira tribine, javne rasprave, seminare, radionice, konferencije i druge tematske manifestacije;
 • izdavanje brošura, biltena i knjiga radi ostvarivanja ciljeva;
 • zalaganje za organiziranje stručnih i znanstvenih skupova;
 • zalaganje za organiziranje strukovnih udruga i društava sukladno zakonu;
 • zalaganje za širenje i njegovanje opće kulture u narodu i skrbi za kulturni i gospodarski napredak;
 • sudjelovanje u razvijanju i implementaciji obrazovnih, kulturnih, razvojnih i sportskih projekata;
 • razmjenu iskustava sa sličnim organizacijama iz regije i svijeta;
 • suradnju s znanstvenim, kulturnim, odgojno-obrazovnim, gospodarskim institucijama, organizacijama i društvima radi promicanja kulture života svih članova Udruge bez obzira da li se nalaze u zemlji ili inozemstvu.

Međunarodno udruživanje

 • Radi efikasnijeg djelovanja može stupiti u razne stručne, znanstvene i druge asocijacije, sklapati ugovore o zajedničkom poslovanju ili se udruživati s srodnim udrugama i organizacijama.

MISIJA UDRUGE

Naša misija je podržati osobni i društveni rast unutar zajednice i promicati vrijednosti ravnopravnosti i pluralizma kroz: direktne usluge za ugrožene skupine, izgradnje društva tolerancije i različitosti te podrška sudjelovanju građana, građanskih inicijativa i volonterstvo.

SVRHA DJELOVANJA

Svrha rada organizacije je podržavati sobni i društveni razvoj na temeljima dobročinstva i čovjekoljublja. Svojim imenom udruga ističe zajedništvo i ravnopravnost među ljudima kao temeljni cilj svog rada.

STRUKTURA UDRUGE

Članovi organizacije su većinom intelektualci i stručnjaci iz raznih područja ali i drugi zainteresirani za provedbu misije organizacije.

Struktura udruge uređena Statutom pretpostavlja Skupštinu kao najviše upravno tijelo kojom predsjedava predsjednik Skupštine, Predsjednik i potpredsjednik upravljaju poslovima i aktivnostima Udruge a njih imenuje i razrješava Skupština članova i članica udruge. Po potrebi mogu organizirati Programski tim i druga radna tijela koja provode djelatnost timova.

GEOGRAFSKO PODRUČJE DJELOVANJA

Geografsko područje djelovanja organizacije ovisi o programu: lokalno se provodi program djelovanja na negativne pojave i razvoj zajednice; u području Federacije BiH se provodi program razvoja volonterstva i civilnog društva.

FINANCIRANJE UDRUGE

Financiranje rada udruge osigurava se iz kombiniranih sredstava poklona, članstava, dobrotvornih priloga, sredstva iz lokalnog, županijskog i državnog proračuna, međunarodnih fondova i pomoći te prihoda stečenih kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruge.