Uskoro započinje projekt edukacije „Široki stvara“

Autor(ri)

Uskoro započinje projekt edukacije „Široki stvara“

Udruga Korektiv poziva vas da se prijavite i budite polaznici projekta

Radionice umjetničkog oblikovanja drveta
Radionice umjetničkog oblikovanje drveta

Udruga Korektiv, uz potporu Federalnog ministarstva kulture i sporta, u razdoblju od  21.9. do 31.12.2023. godine organizira edukativne radionice namijenjene za djecu i sve koji vole kulturi izričaj kroz primjenu različitih materijala. Riječ je o obrade materijala u prirodi (na otvorenom) gdje bi se u jednom parku uredila šetnica izradom klupa od drvenih gredica s postoljem od betona i čelične konstrukcije (radionica obrade drveta).

Ideja projekta, također, trebala bi biti poticajnom jer će polaznici individualnim radom na različitim radionicama postupno izraditi instalacije i prave umjetničke klupe za šetače.

Radionice će polaznicima omogućiti načina razmišljanja u svojoj užoj i široj lokalnoj zajednici, kao i povećati svijesti djece i mladih iz Širokog Brijega o osnovnim karakteristikama uspostavljanja kvalitetnih kulturoloških odnosa, povećanja svijesti djece o potrebi provedbe zdravih stilova života, povećanja svijesti o mogućnostima koje pružaju kreativni sadržaji, moderne tehnologije, s jedne strane, te na mogućnosti za inicijative koje pruža tradicija  lokalne zajednice.

Radionice će ukupno trajati 25 školskih sati.

Edukacija će obuhvatiti slijedeća područja:

Postupci obrade: drvo, iverica, šperploča, papir, ljepila i bolje, lim i žica.

Ostvarivanje produktivne stvaralačke atmosfere;

Praktičan rad.

Izlaganje projektnog gradiva primjenom različitih metoda u cilju što kvalitetnije i afirmativnije prezentacije gradiva.

Sudjelovanje u kreiranju klupe, uz adekvatnu pripremu,  primjenom do sada usvojenih znanja za različite materijale.

Aktivno sudjelovanje u radu prema  upustvima predavača  i aktivna primjena usvojenih znanja iz obrade materijala.

Prijave na edukativne radionice se primaju putem e pošte: info@korektiv.org

Radionice su besplatne za sve polaznike, a broj mjesta na radionicama je ograničen.

Radionice su otvorenog tipa, što znači da roditelji/skrbnici mogu doći pogledati radionice.

O autoru

(ri) administrator