Kontakt

Udruga Korektiv Široki Brijeg
Tina Ujevića br. 3,
88220 Široki Brijeg
Bosna i Hercegovina
 
Žiro račun kod UniCredit banke br.: 3382202257069682.
Devizni račun: IBAN: BA39 3382 2048 5707 0874  SWIFT: UNCRBA 22
 
www.korektiv.org
info@korektiv.org
 
 
Mobitel: 063 329 749