Projekti

NATJEČAJ

Dragi studenti, obavještavamo vas da udruga „KOREKTIV“ (www.korektiv.org) iz Širokog Brijega u suradnji sa Studentskim zborom Akademije likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu objavljuje N A T J E Č A J za idejno rješenje izgleda klupa i koševa za smeće na novoj  šetnici uz rijeku Lišticu u Širokom Brijegu. Preuzimanje - Download